Wordless Wednesday

2013-01-18 12.50.22

 

– Tomato